Vision

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวะการก่อสร้างได้เข้ามามีอิทธิพลและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยการจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมือ สำหรับบริการให้ลูกค้าผู้ใช้ในงานต่างๆอย่างครบวงจร เช่น เครื่องจักรกลหนัก รถเครน นั่งร้าน เป็นต้น รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ด้านวิศวะกรรมและก่อสร้างไว้อย่างครบครัน เพื่อที่เป็นทางเลือกให้ลูกค้ามากมาย

ทางบริษัทพร้อมให้บริการเช่าแบบครบวงจร มีบริการเช่านั่งร้าน แบบเหล็ก และอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เสาค้ำยัน ข้อจับแป๊บ ฯลฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง, ตกแต่ง และซ่อมแซมอาคารรวมถึงงานเทเสา เทคาน เทพื้น ซึ่งการเช่าอุปกรณ์นั่งร้าน และแบบเหล็ก ถือเป็นการประหยัดต้นทุนการก่อสร้าง, การเก็บรักษาดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์รวมถึงไม่ต้องจัดหาที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เหล่านี้หลังจากการใช้งานเสร็จสิ้นโดยเรามุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็น สำคัญ ตามหลักปฏิบัติที่ได้ยึดถือมาโดยตลอด

บริษัท นิวโปรท็อปส์ สแคฟโฟลดิง จำกัด โดยผู้บริหารผู้มีความเชี่ยวชาญ และ คร่ำหวอด ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างประเภท นั่งร้านและแบบเหล็ก แบบเสา แบบหล่อคอนกรีต โดยเริ่มจากการนำเข้าเครื่องมือก่อสร้างและเครื่องจักรพร้อมไปกับการผลิตเองบางส่วน เพื่อสนองตอบต่อความต้องการสินค้าในประเภทอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ

ผู้ให้บริกาให้เช่านั่งร้านแบบเหล็ก, เทเบิ้ลฟอร์ม และแบบเหล็ก อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ทางบริษัทพร้อมที่จะให้คำปรึกษาลูกค้า เนื่องจากความต้องการที่แตกต่างในการใช้งานจริง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งรายใหญ่ รายกลาง รายเล็กและผู้รับเหมาท้องถิ่นให้ได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์ก่อสร้างอย่างครบครัน และดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ด้วยราคาและบริการอย่างเป็นกันเอง

 

ให้เช่านั่งร้านแบบเหล็ก

ให้บริการในด้านการเช่าแบบเหล็ก นั่งร้าน และอุปกรณ์ก่อสร้างครบวงจร

ให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง

อุปกรณ์สำหรับงานโครงสร้าง อุปกรณ์ติดตั้งเซพตี้เน็ท รถบรรทุกติดเครน

จำหน่ายผ้าใบกันฝุ่น

ใช้ในการป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุตกหล่นในการสร้างตึก สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น